Velkommen til ABF Solparken

Velkommen til ABF Solparken
Julsøvej 102 – 146, 8240 Risskov

Andelsboligforeningen Solparken blev etableret ved en stiftende generalforsamling tirsdag d. 31. august 2004. Igennem vinteren 2004/05 rejste bygningerne sig, og i de første dage af juli 2005 kunne de første andelshavere flytte ind.

I løbet af sommeren kom der fliser mellem skur og bolig, jorden blev jævnet ud, og der blev sået et græstæppe, som i den hede sommer var temmelig langmodigt i fremvæksten. Efterårets generalforsamling handlede om fastlæggelse af lån og ordensregler. Det kortfristede lån fra byggefasen blev erstattet af et 10-årigt lån og huslejen blev justeret. Der blev hermed lagt en linje, hvor foreningens økonomi udvikles i en sund og stabil retning.
Et samlende årligt arrangement i foreningen er havedagen, hvor vi maler legepladsen og tøj stativerne, klipper hækkene og fjerner ukrudt. Vi betaler os fra at få slået græsset og pudset vinduerne udvendigt.